Kontakt

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 

Tomex Sp. z o. o.

ul. Dabrowskiego 41A

32-540 Trzebinia

tel. 32-612-12-30

biuro @ pwtomex.pl


NIP:628-000-03-68


UPRAWNIENIA - CERTYFIKATY

Posiadamy wymagane do  oferowanych prac uprawnienia tj. TDT, UDT, UDT także z zakresie armatury: certyfikowane stanowiska do prób; oraz umowa z Jednostką Notyfikowaną, Certyfikat (UDT-CERT) zakładu przygotowującego zawory bezpieczeństwa do potwierdzenia ciśnienia nastawy, Certyfikat potwierdzenia ciśnienia   oraz inne certyfikaty w tym BHP  – świadczące o najwyższej jakości przez nas świadczonych usług, zgodnie z decyzjami jak niżej:

-  decyzje  UDT na wykonywanie prac  przy rurociągach, aparatach i zbiornikach podległych pod dozór UDT,

-   uznanie UDT do wykonywania konserwacji i prób zaworów bezpieczeństwa bezpośredniego działania,

-  podpisaną umowę z jednostka Notyfikowaną UDT-CERT na  wytwarzanie  urządzeń, zbiorników, elementów ciśnieniowych, zbiorników ciśnieniowych zgodnie  dyrektywą 97/23/WE,

- decyzje TDT na wykonanie, remonty i modernizacje stanowisk dla urządzeń NO zbiorników transportowych podległych pod dozór TDT,

-   certyfikat BHP zgodnie z normami europejskimi PN-N 180001:2004 oraz ISO 9712:2012,

-  certyfikacja kadry monterskiej na skręcanie połączeń kołnierzowo-śrubowych w odpowiedzialnych urządzeniach ciśnieniowych poziom podstawowy wg tabeli 1 EN1591-4:2013

- decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami oraz decyzję zezwalającą na transport odpadów,

-  sprzęt do wykonania zakresu prac.